Σταύρος Ασθενίδης

Συνέδριο: 
4ο Φόρουμ 2021
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Διευθύνων Σύμβουλος, Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)