2º Συνεδριο Επενδυσεων - Αθηνα 2019

2º Συνεδριο Επενδυσεων - Αθηνα 2019

Η Ελληνική Οικονομία στη Νέα Εποχή των Επενδύσεων και της Ανάπτυξης

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η  Vertical Solutions ΑΕ διοργανώνουν σε συνεργασία με το  Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και το  World Energy Council Greece, το Στρατηγικό Συνέδριο Athens Investment Forum 2019. Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα. Το Συνέδριο πραγματεύεται την επόμενη μέρα του ελληνικού επιχειρείν καθώς και το ρόλο του ΤΕΕ στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού ισοζυγίου και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσέλκυσης κεφαλαίων. Απώτερος σκοπός, η ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού επενδύσεων και η επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού πλαισίου, την αύξηση χρηματοοικονομικών ροών στις ελληνικές επιχειρήσεις, τη δίκαιη φορολόγηση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνέεται από την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και πραγματεύεται: • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. • Την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας (φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου κλπ.) με έμφαση στους συντελεστές ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας (ναυτιλία, βιομηχανία, ενέργεια, μεταφορές, τουρισμός). • Την τραπεζική και την εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω των χρηματιστηρίων, σε συνεργασία με την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, ως βασικούς παράγοντες για κάθε σταθεροποιητική προοπτική. • Τις ευφυείς πόλεις – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια. • Τη διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση υλικών και την κυκλική οικονομία. • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (όπως αυτός της ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ). • Την ανάπτυξη των υποδομών, (λιμάνια, αεροδρόμια) και την αξιοποίηση του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε έργα υψηλού ποιοτικού-τουριστικού ενδιαφέροντος. • Την αγροτική οικονομία και το διεθνές περιβάλλον (ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα και οι προοπτικές του στις διεθνείς αγορές). • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής και το νέο χάρτη τηλεπικοινωνιών. • Τον προσδιορισμό της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Στο Συνέδριο τίθεται εντός του πλαισίου θεωρητικής αναφοράς αλλά και ρεαλιστικής πραγμάτωσης, η συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των ξένων επενδυτών στο υπό διαμόρφωση νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια. Εντός των στόχων του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται: η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας, των Περιφερειών και των Δήμων για το σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της κεντρικής & περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο στόχος αυτός, επιτυγχάνεται με την ενημέρωση-κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων και των τοπικών κοινωνιών, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές (best practices), με καινοτόμες επενδυτικές προτάσεις. Επιδίωξη του Συνεδρίου είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς, χρηματοδότησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων και την υψηλή απόδοση των επενδύσεων. Το Συνέδριό απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, που εξετάζουν τη δυνατότητα επενδύσεων υψηλής απόδοσης στη χώρα μας, καθώς και την εξεύρεση κεφαλαίων από τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση, προσαρμοζόμενες στις νέες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των καιρών. Μέλη της κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές διεθνούς κύρους, διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη ενώσεων βιομηχανιών και επιμελητηρίων, παρουσιάζουν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.