Πελάτες

Το χαρτοφυλάκιο των πελατών μας αποτελείται από Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, ξένους επενδυτές και εξέχοντες επιχειρηματίες.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διασφάλισης, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των σχέσεων μας με τους πελάτες μας, η εταιρεία δεν δημοσιεύει, δεν προωθεί και δεν χρησιμοποιεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους τρέχοντες ή τους προηγούμενους πελάτες μας για την προώθηση της επιχείρησης.

Δίνουμε έμφαση και διαχειριζόμαστε με ευαισθησία το σύνολο των πελατών μας, φροντίζοντας πάντοτε να προσελκύουμε νέους πελάτες που δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα του σημερινού χαρτοφυλακίου μας και δε θα δημιουργήσουν οποιουδήποτε είδους ανταγωνιστική σύγκρουση συμφερόντων.