Πιέρρος Χατζηγιάννης

Συνέδριο: 
4ο Φόρουμ 2021
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής M.A.Ε.