Ομιλία του Νίκου Κουρέτα

AIF2021 | Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Τετάρτη, Μάρτιος 23, 2022