Ομιλία του Γρηγόρη Δημητριάδη

AIF2021 | Γρηγόρης Δημητριάδης, Πρ. Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Τετάρτη, Μάρτιος 23, 2022