Ομιλία του Γεώργιου Στασινού

AIF2021 | Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τετάρτη, Μάρτιος 23, 2022