Ομιλία του Βασίλη Κάτσου

AIF2021 | Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος – Συνιδρυτής, VNK Capital

Τετάρτη, Μάρτιος 23, 2022