Νικόλας Παπαπολίτης

Συνέδριο: 
3ο Φόρουμ2020
2ο Φόρουμ 2019
Τύπος Ομιλητή: 
Συντονιστής
Πληροφορίες: 
Δικηγόρος & Managing Partner, PAPAPOLITIS & PAPAPOLITIS LAW FIRM