Νικόλαος Μήλης

Συνέδριο: 
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος