Λάμπρος Φώτος

Συνέδριο: 
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Σύμβουλος Επιχειρησιακών Θεμάτων, ONEX GROUP