Κάρολος Χανικιάν

Συνέδριο: 
4ο Φόρουμ 2021
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Συντονιστής
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Δικηγόρος, Ιδρυτής & Managing Partner, HANIKIAN LAW FIRM