Ιωάννης Κοπανάκης

Συνέδριο: 
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε