Ιωάννης Καρύδας

Συνέδριο: 
4ο Φόρουμ 2021
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
CEO Renewables and Energy Storage, Copelouzos Group