Θεοδόσης Μιχαλόπουλος

Συνέδριο: 
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
CEO Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα, Microsoft