Δρ. Βασίλης Γρηγορίου

Συνέδριο: 
4ο Φόρουμ 2021
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Advent Technologies Holdings, Inc.Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Advent Technologies Holdings, Inc.