Γιάννης Παπαδογιάννης

Συνέδριο: 
4ο Φόρουμ 2021
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Συντονιστής
Πληροφορίες: 
Διευθυντής, businessdaily.gr