Γιάννης Μητρόπουλος

Συνέδριο: 
4ο Φόρουμ 2021
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Γενικός Διευθυντής, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας