Γιάννης Λουμάκης

Συνέδριο: 
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Uni System