Αριστοτέλης Χαντάβας

Συνέδριο: 
3ο Φόρουμ2020
Τύπος Ομιλητή: 
Ομιλητές
Πληροφορίες: 
Επικεφαλής Ευρώπης, Enel Green Power & Πρόεδρος, Solar Power Europe